Kontakt Jesper Uffelmann

LOVLIGGØRENDE BYGGETILLADELSER,
BBR-OPDATERING OG BYGGERÅDGIVNING

25 års erfaring med byggerådgivning

RETVIS HJÆLPER DIG MED AT SIKRER, AT DINE INTERESSER VARETAGES GENNEM HELE FORLØBET

– DET FULDE OVERBLIK OG INDSIGT
I DINE MULIGHEDER

Individuel rådgivning
Retvis tilbyder

Byggeansøgning

Udfærdigelse og indsendelse at ansøgningsmateriale

Rådgivning

Hjælp til alle former for byggerådgivning

Tryghed

Hjælp igennem hele processen

Hvad kan vi tilbyde

Byggetilladelser

 • Lovliggørelse af eksistrende bygninger.
 • Rådgivning og vejledning mht. byggeret og byggeregler.
 • Møder med myndigheder.
 • Udarbejdelse af ansøgningsmateriale.
 • Digital byggeansøgning.

Byggerådgivning

 • Projektplanlægning.
 • Konstruktions- og indretningsforslag.
 • Udbudsmateriale & tidsplanlægning.
 • Hjælp til indkøb og vurdering af tilbud, leverandør og byggefirma.
 • Koordinering af fagentreprenører og øvrige håndværkere.

BBR Opdatering

 • Opmålinger.
 • Udarbejdelse af nødvendige målfaste tegninger.
 • Mødedeltagelse på kommunen.
 • Udarbejdelse af dispensationsansøgninger.
 • Anmeldelse / ansøgning i Byg og Miljø.
Kontakt:

Jesper Uffelmann
Bødkerstræde 2
2690 Karlslunde

Retvis.dk

CVR nr 21423033
mail@retvis.dk
Tlf. +45 40609382