Kontakt Jesper Uffelmann

Dispensationer

RETVIS tilbyder hjælp med at søge din dispensation.

Hvis en bygning ikke overholder byggeretten, bygningsreglementet, lokalplan etc. skal der ansøges om dispensation. Her kan jeg træde til med min erfaring som henholdsvis byggesagsbehandler, bygningsingeniør og byggerådgiver.

Få hjælp med hele processen. Alt fra vejledning og opmåling, til udarbejdelse af nødvendige tegninger og andet materiale, der skal bruges til dispensationansøgningen.

Jeg indhenter alle relevante oplysninger, ligesom jeg forestår indsendelsen af selve dispensationansøgningen. Skulle det blive aktuelt med et møde hos kommunen, deltager jeg som jeres rådgiver.

Er du husejer i området mellem København, Køge og Roskilde, og har du brug for hjælp til at få overblik over din ejendom, så kan jeg hjælpe dig.

Kontakt:

Jesper Uffelmann
Bødkerstræde 2
2690 Karlslunde

Retvis.dk

CVR nr 21423033
mail@retvis.dk
Tlf. +45 40609382