Kontakt Jesper Uffelmann

BBR Greve Kommune

Retvis tilbyder hjælp med at få overblik og orden på din BBR og dine bygninger i Greve Kommune

I den kommende tid modtager alle husejere en meddelse fra Greve Kommune der omhandler at alle bygninger helt ned til f.eks. små drivhuse skal være korrekt registreret i BBR systemet.

Det kan være kompliceret, af få bygninger godkendt hos kommunen således at ejendommens BBR svare overens med de virkelige forhold. Retvis tilbyder assistance hertil.

Står du endvidere overfor et salg af din ejendom i Greve Kommune, skal alle dine bygninger på din ejendom svare overens, med det der er registreret i BBR registret.

Gennem stor erfaring og indsigt i Greve Kommunes lokalplaner, bygningsreglement mv., tilbydes alle former for assistance i forbindelse med opdatering af jeres BBR, herunder:

Rådgivning og vejledning mht. byggeret og byggeregler
Opmålinger.
Udarbejdelse af nødvendige målfaste tegninger.
Mødedeltagelse på kommunen.
Udarbejdelse af dispensationsansøgninger.
Anmeldelse / ansøgning i BygogMiljø.

Kontakt:

Jesper Uffelmann
Bødkerstræde 2
2690 Karlslunde

Retvis.dk

CVR nr 21423033
mail@retvis.dk
Tlf. +45 40609382