Kontakt Jesper Uffelmann

BBR Køge Kommune

Retvis tilbyder hjælp med at få overblik og orden på din BBR og dine bygninger i Køge Kommune

I den kommende tid modtager alle husejere brev fra Køge Kommune, der omhandler korrekt opdatering af BBR. Står du endvidere overfor et salg af din ejendom, vil købers advokat kræve at alle bygninger på din ejendom svarer overens med det der er oplyst i BBR.

Det kan være vanskeligt, af få bygninger godkendt hos Køge kommunen og her tilbyder jeg professionel og assistance.

Gennem stor erfaring og indsigt i Køge Kommunes lokalplaner, bygningsreglement mv., tilbyder jeg alle former for hjælp i forbindelse med opdatering af jeres BBR, herunder:

Individuel rådgivning om netop dine bygninger.
Rådgivning med hensyn til byggeret og byggeregler
Opmålinger og udarbejdelse af nødvendige målfaste tegninger.
Anmeldelse / digital ansøgning i BygogMiljø.
Udarbejdelse af dispensationsansøgninger.

Alt hjælp foregår med fuld diskretion.

Kontakt:

Jesper Uffelmann
Bødkerstræde 2
2690 Karlslunde

Retvis.dk

CVR nr 21423033
mail@retvis.dk
Tlf. +45 40609382