Kontakt Jesper Uffelmann

BBR Roskilde Kommune

Retvis tilbyder hjælp med at få lovliggjort dine bygninger og få opdateret din BBR i Roskilde kommune.

I den kommende tid modtager alle husejere brev fra Roskilde Kommune, der omhandler korrekt opdatering af BBR. Står du endvidere overfor et salg af din ejendom, vil købers advokat kræve at alle bygninger på din ejendom svarer overens med det der er oplyst i BBR registret.

Det kan være uoverskueligt, af få alle bygninger godkendt hos Roskilde kommune og her tilbyder jeg professionel og assistance.

Gennem stor erfaring og indsigt i Roskilde Kommunes lokalplaner, bygningsreglement mv., tilbydes alle former for hjælp i forbindelse med opdatering af jeres BBR, herunder:

Individuel rådgivning om netop dine bygninger.
Rådgivning med hensyn til byggeret og byggeregler
Opmålinger og udarbejdelse af nødvendige målfaste tegninger.
Anmeldelse / digital ansøgning i Byg og Miljø.
Udarbejdelse af dispensationsansøgninger.

Kontakt:

Jesper Uffelmann
Bødkerstræde 2
2690 Karlslunde

Retvis.dk

CVR nr 21423033
mail@retvis.dk
Tlf. +45 40609382