Kontakt Jesper Uffelmann

BBR SKAL OPDATERES

ALLE HUSEJERE MODTAGER SNART BREV FRA KOMMUNEN.

SKAT skal bruge BBR-oplysningerne til det nye ejendomsvurderingssystem.

BBR står for Bygnings- og Boligregistret, hvilket er et register, der indeholder oplysninger om alle bygninger i Danmark, som fx boligareal og opførelses år.

Kommunerne i Danmark er i den forbindelse blevet pålagt at gennemgå alle grunde systematisk ud fra luftfotos for at få opdateret oplysningerne i BBR. Det sker for at finde afvigelser mellem bygninger på luftfotos og bygninger, som de står registreret i BBR-registret, herunder uregistrerede og eventuelt ulovlige forhold.
Inden længe modtager alle ejere informationer fra kommunerne om hvordan man kan kontrollere sine BBR-oplysninger og hvordan, man kan indsende rettelser hertil.

I kølvandet på rettelserne i BBR, forventer eksempelvis Roskilde Kommune ca. 6.000 sager, hvor byggeri skal gøres lovligt.
På kommunens hjemmeside kan man læse følgende:
“I Roskilde Kommune har vi gennemført en foranalyse på ca. 9 % af materialet fra SKAT. Det viser, at næsten alle vil have rettelser til deres BBR. Der vil være småbygninger, der ikke er registreret, og boligarealer, der ikke er korrekte.
I kølvandet på rettelserne i BBR, kan vi forvente ca. 6.000 sager i Roskilde Kommune, hvor byggeri skal gøres lovligt. Det betyder ikke nødvendigvis, at noget skal ændres fysisk, men det skal registres korrekt både i BBR-systemet – af hensyn til bl.a. ejendomsbeskatningen – og byggeri, der kræver en byggetilladelse, skal også være korrekt i vores byggesagsarkiv”, fortæller formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam.

Lige nu er kommunen ved at forberede det store arbejde. Inden for få dage får alle ejere et brev, der fortæller hvordan man kan kontrollere sine BBR-oplysninger og hvordan, man kan indsende rettelser.

Byrådet har besluttet, at alle får “frit lejde” resten af 2018, så man kan indberette det, man har glemt.
Fra 1. januar 2019 vil der være en BBR-bøde, som kan være op til 5.000 kr.”
VIGTIG INFORAMTION I FORBINDELSE MED OPDATERING AF BBR:

Det er meget vigtigt at vide, at kommunerne undersøger alle forhold på ejendommen når der anmeldes til BBR-systemet.
Dvs. anmeldes der et forhold, så anmeldes alle ikke korrekt registrerede forhold på ejendommen.
Eksempelvis kan en anmeldelse af et mindre drivhus, give anledning til at der skal ansøges om lovliggørende byggetilladelse til en eller flere af ejendommens øvrige bygninger, herunder et evt. forøget boligareal, en uregistreret udestue, ændret brug af bygning osv.

Lovliggørelsen skal foregå ved at kommunen udsteder lovliggørende byggetilladelse med eller uden yderligere krav.
Kan forholdet ikke lovliggøres, vil kommunen kræve at bygningen ændres eller nedrives. Et sådant krav vil have en tidsfrist. Bemærk at nedrivning af bygninger, ofte kræver anmeldelse til kommunen, herunder kommunens miljøafdeling.

Min erfaring viser at mange slet ikke er klar over at der er ulovlige forhold på deres ejendom når de anmelder. Dette kommer derfor ofte meget bag på husejerne, da de pludselig står i en situation hvor de er pålagt en lovliggørelse fra kommunen.
Det er derfor vigtigt, at få dannet sig det fulde overblik og samtidig have indsigt i eventuelle økonomiske konsekvenser, når der foretages en anmeldelse til BBR-systemet.

Er du husejer i området mellem København, Køge og Roskilde, og har du brug for hjælp til at få overblik over din ejendom, så kan jeg hjælpe dig.

Læs mere om lovliggørende byggetilladelser Klik her Læs mere om dispensationerKlik her
Kontakt:

Jesper Uffelmann
Bødkerstræde 2
2690 Karlslunde

Retvis.dk

CVR nr 21423033
mail@retvis.dk
Tlf. +45 40609382