Kontakt Jesper Uffelmann

BBR Solrød Kommune

Retvis tilbyder hjælp med at få lovliggjort dine bygninger og få opdateret din BBR i Solrød kommune.

Står du overfor et salg af din ejendom, skal alle dine bygninger på din ejendom svare overens med det der er oplyst i BBR registret.

Samtidig modtager alle husejere i den kommende tid brev fra Solrød kommune, der omhandler korrekt opdatering af BBR.
Det kan være uoverskueligt, af få alle bygninger godkendt hos kommunen således at ejendommens BBR svare overens, med de virkelige forhold. Retvis tilbyder kompetent assistance hertil.

Gennem stor indsigt i Solrød Kommunes lokalplaner og bygningsreglement mv., tilbydes alle former for assistance i forbindelse med opdatering af jeres BBR, herunder:

Individuel uvildig Rådgivning og vejledning mht. byggeret og byggeregler
Opmålinger og udarbejdelse af nødvendige målfaste tegninger.
Forhåndsdialog hos kommunen.
Udarbejdelse af dispensationsansøgninger.
Anmeldelse / digital ansøgning i Byg og Miljø.

Kontakt:

Jesper Uffelmann
Bødkerstræde 2
2690 Karlslunde

Retvis.dk

CVR nr 21423033
mail@retvis.dk
Tlf. +45 40609382