Kontakt Jesper Uffelmann

Byggetilladelser Køge Kommune

Byggetilladelser og byggerådgivning Køge Kommune

Retvis tilbyder hjælp med at få byggetilladelse / lovliggjort dine bygninger.

Bor du i Køge Kommune kan jeg hjælpe dig med din byggetilladelse. Jeg har indgående kendskab til Køge Kommune, herunder sagsgangen og de forskellige byggesagsbehandlere hos kommunen. Yderemere har jeg stort kendskab til lokalplaner og øvrige specifikke forhold der gør sig gældende i Køge Kommune.

Det kan være kompliceret at få lovliggjort uregistrerede bygninger, og her kan jeg træde til med min erfaring som henholdsvis byggesagsbehandler, bygningsingeniør og byggerådgiver.

Jeg indhenter alle relevante oplysninger, ligesom jeg forestår indsendelsen af selve byggeansøgningen. Skulle det blive aktuelt med et møde hos kommunen, deltager jeg som jeres byggerådgiver.

Kontakt:

Jesper Uffelmann
Bødkerstræde 2
2690 Karlslunde

Retvis.dk

CVR nr 21423033
mail@retvis.dk
Tlf. +45 40609382