Kontakt Jesper Uffelmann

Byggetilladelser Roskilde Kommune

Byggetilladelser og byggerådgivning Roskilde Kommune

Bor du i Roskilde Kommune kan jeg hjælpe dig med din byggetilladelse. Jeg har indgående kendskab til Roskilde Kommune, herunder sagsgangen og de forskellige byggesagsbehandlere hos kommunen. Yderemere har jeg stort kendskab til lokalplaner og øvrige specifikke forhold der gør sig gældende i Roskilde Kommune.

Du skal som boligejer selv sørge for at dine BBR oplysninger svarer overens med de faktiske forhold, og her kan Retvis hjælpe med din byggeansøgning således at du kan få byggetilladelse og dermed dine bygninger lovliggjort.

Individuel grundig vejledning og information, opmåling og udarbejdelse af nødvendigt ansøgningsmateriale samt udarbejdelse og indsendelse af selve den digital byggeansøgning. Retvis hjælper dig med hele processen fra A-Z.

Kontakt:

Jesper Uffelmann
Bødkerstræde 2
2690 Karlslunde

Retvis.dk

CVR nr 21423033
mail@retvis.dk
Tlf. +45 40609382