Kontakt Jesper Uffelmann

Byggetilladelser Solrød Kommune

Byggetilladelser og byggerådgivning Solrød Kommune

Retvis tilbyder hjælp til at få byggetilladelse / lovliggjort dine bygninger.

Bor du i Solrød Kommune kan jeg hjælpe dig med din byggetilladelse. Jeg har indgående kendskab til Solrød Kommune, herunder sagsgangen og de forskellige byggesagsbehandlere hos kommunen. Yderemere har jeg stort kendskab til lokalplaner og øvrige specifikke forhold der gør sig gældende i Solrød Kommune.

Du skal som boligejer selv sørge for at dine BBR oplysninger svarer overens med de faktiske forhold og da det kan være kompliceret at få lovliggjort uregistrerede bygninger, kan jeg træde til med min erfaring som henholdsvis byggesagsbehandler, bygningsingeniør og byggerådgiver.

Jeg indhenter alle relevante oplysninger, foretager opmålinger. Udarbejder ansøgningsmateriale, ligesom jeg forestår indsendelsen af selve byggeansøgningen. Skulle det blive aktuelt med et møde hos kommunen, deltager jeg som jeres byggerådgiver.

Kontakt:

Jesper Uffelmann
Bødkerstræde 2
2690 Karlslunde

Retvis.dk

CVR nr 21423033
mail@retvis.dk
Tlf. +45 40609382